K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: info@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 499 422 001, 732 874 045

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

08.04.2021

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovoluji informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

KOHO SE NÁVRAT DO TÝKÁ

 • dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

 • děti, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS

VSTUP DO MŠ

 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd

 • Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

 • Dítěti s chronickým či alergickým onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně neinvazními Ag testy. Instruktážní video najdete na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HORSKÁ, VRCHLABÍ:

 • Testování dětí bude probíhat při ranním scházení v prostorách přízemí školky 2x týdně neinvazními Ag testy z okraje nosu. Zpravidla v pondělí a ve čtvrtek.

 • Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

 • Za přítomnosti jednoho zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě v šatně převlékne a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti,kde si vydesinfikují ruce.

 • Testovací místností bude jídelna ZŠ v přízemí. Izolační místnost tělocvična. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká 15 minut v šatně I.třídy na negativní, či pozitivní výsledek testu.

 • V případě negativního výsledku učitelka odvede dítě do třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset zákonný zástupce dítěte informovat lékaře a absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

 • Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na tel.čísle 737 879 901, nebo na emailu mshorska@email.cz.

Vedoucí učitelka Petra Romanovas, DiS

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150