K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: info@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 499 422 001, 732 874 045

Podmínky znovuotevření MŠ

06.05.2020
06.05.2020

Znovuotevření mateřských škol ve Vrchlabí

Z důvodu zlepšující se situace a uvolňování opatření z důvodu zamezení šíření nemoci COVID-19 město Vrchlabí obnovuje provoz mateřských škol a jeslí od 11.05.2020.

Apelujeme na rodiče – provoz je primárně určen především pro děti rodičů, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit péči o děti z důvodu návratu do zaměstnání. Do mateřské školy bude přijato jen předem nahlášené dítě.

Je nutné důsledně dodržovat pravidla, která určí ředitelka příslušné školy. Pravidla najdete na webových stránkách příslušné školy, nebo Vám je předá ředitelka jiným obvyklým způsobem.

Je nutné, zejména dbát na zdravotní stav svůj, svých dětí a být stejně ohleduplní k ostatní veřejnosti. Pokud budou děti vykazovat symptomy nemoci, nebude jim umožněn vstup do školy.

Rodiče, nebo jiný doprovod bude předávat své děti na stanoveném místě a bude dodržovat 2 metrový odstup od ostatních, včetně personálu školy.

Stravování dětí ve škole bude zajištěno.

Doporučená pracovní doba školek je od 7,00 hod. do 16,00 hod. Ředitelka mateřské školy má pravomoc tuto pracovní dobu rozšířit.

Úplata za vzdělávání nebude hrazena za měsíc květen, případně červen, pokud bude dítě předem omluveno na celý měsíc a nebude do mateřské školy docházet.

Ing. Jan Sobotka

Starosta města Vrchlabí

 

Podmínky provozu mateřské školy od 11. 5. 2020

 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

Mateřská škola bude otevřena od 7 do 16 hodin ( do odvolání)

  1. Před budovou mateřské školy dodržujte odstupy dva metry (není nutné u členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  2. Po příchodu do školky zazvoňte na vaši třídu, vyčkejte, až budete vpuštěni, v šatně si vydezinfikujte ruce, převlékněte dítě, sundejte mu roušku, tu vložte do sáčku a vyčkejte příchodu učitelky. Ta změří dítěti teplotu. Pro doprovod stále platí zakrytí úst i nosu, zákaz pohybu po budově.

  3. V budově MŠ je zákaz volného pohybu doprovázejících osob, ty zde tráví jen dobu nezbytně nutnou k předání dítěte v šatně.

  4. Při předávání dítěte odevzdáte podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem nástupu.( k dispozici v sekci -  ke stažení, můžete přinést již vyplněné s datem 11.5.) Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

  5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do areálu MŠ vstoupit. Přijímáme pouze zdravé děti!

  6. Při vyzvedávání dítěte zazvoníte na třídu, po vpuštění si v šatně vydezinfikujete ruce a vyčkáte předání dítěte, prostory MŠ opouštíte co nejdříve.

  7. Během dne bude dbáno na zvýšenou osobní hygienu dětí i zaměstnanců. Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, bude se často větrat. Děti a zaměstnanci nemusí mít v areálu MŠ roušku.

  8. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických pravidel.Vážení rodiče a zákonní zástupci, prosíme o zvážení rizikových faktorů a zvážení účasti dítěte v mateřské škole. Pokud se tak rozhodnete, prosíme o striktní dodržování pokynů a informací vydaných dle pokynů MŠMT, které jsou na webových stránkách MŠ a nástěnce MŠ.


 

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150