K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: info@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 499 422 001, 732 874 045

rozhodnutí o přijetí dítěte

25.05.2020

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000005418 StartFragment:0000000733 EndFragment:0000005401

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podle ustanovení § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou přijaty po zápisuz 2.-16.5.2020 k předškolnímu vzdělávání děti zaregistrované pod níže uvedenými registračními čísly:

102

103

104

105

107

108

109

110

111

112

113

114

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a mateřské školy, Horská 256, Vrchlabí, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královehradeckého kraje.

Ve Vrchlabí 25. května 2020                                               Jiřina Hanzlíčková, osoba v pověření

                                                                                                      vedoucí učitelka

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150