K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Bakaláři - škola Horská
Bakaláři - škola Lesní
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: reditel@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 739 414 412, 499 421 672, 499 422 001

Otevřený dopis ředitele ZŠ a MŠ Horská Vrchlabí k chystané stávce 27. 11. 2023

17.11.2023

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

chci Vás tímto informovat o současné situaci ve školství a chystané jednodenní výstražné stávce v pondělí 27. listopadu. Resortu regionálního školství chybí na rok 2024 ve státním rozpočtu minimálně 6 miliard korun. Jen na vysvětlenou:

 - chystaná jednodenní výstražná stávka je zaměřena proti snahám ministerstva školství snížit regionálnímu školství rozpočet, snížit takzvaný PHmax - maximální týdenní počet hodin vyučování (u naší školy znamená snížení přímé pedagogické činnosti o cca 21 hodin týdně, dojde k propuštění jednoho pedagoga, zrušení všech dělených hodin, povede k spojování skupin, tříd, zhoršování kvality výuky zejména cizích jazyků)

 - další snížení objemu prostředků na učebnice žáků, pomůcky, vybavení školy a plavecký výcvik

 - rušení pozic asistentů pedagoga, zavedení nového koeficientu asistentů PHAmax, dojde ke zhoršení individuální péče o děti nadané i děti s poruchami učení a chování (v naší škole by ubyla polovina všech asistentů)

 - avizované přidání na platy učitelů ve výši 2500 Kč měsíčně se v roce 2024 nepromítne do tabulkových platů učitelů v rámci tarifů, ale škole budou přiděleny do nenárokových složek platů, tzv. nadtarifů a z nich se budou muset především hradit chybějící prostředky na platy nepedagogů (školníci, uklízečky, kuchařky, IT správce, ekonomka, mzdová účetní), kterým v příštím roce poklesnou platy a hrozí tak jejich odchod (staráme se o 4 budovy a přilehlé školní pozemky, provozujeme 3 školní jídelny), bez nepedagogů není možné zajistit běžný provoz MŠ a ZŠ, z nenárokových složek platů jsme často nuceni hradit i nemocenskou, kde státem přidělená částka škole ani zdaleka nestačí

 - fond kulturních a sociálních potřeb se od ledna 2024 všem našim zaměstnancům sníží na polovinu a z ní se každému má hradit 50 % na penzijní spoření (částka na benefity zaměstnanců školy v r. 2024 bude tedy čtvrtinová)

 - návrh na úplné zrušení odkladů školní docházky nebo povolení odkladů pouze pro děti narozené v červenci a srpnu?

 - postupné rušení 9. ročníku u ZŠ, (v naší škole znamená v praxi zrušení 5. tříd a jejich přesun na „velkou školu“, kde 2. stupeň má tvořit 5. – 8. ročník jako kdysi, vaše dítě by už po 4. třídě muselo z okrajové části města dojíždět do centra a pro nás by to znamenalo úbytek dalších 2 úvazků pedagoga)

 - změna financování nepedagogů, místo státu by je nově platili ze svých rozpočtů zřizovatelé škol – obce, kraje (pro Vrchlabí by to znamenalo desítky milionů ročně navíc)

 - snahy ministerstva školství o spojování nebo rušení „drahých“ málotřídních a menších škol, což by mohlo vést v 1. fázi k uzavření málotřídní ZŠ Horské a ve 2. fázi i k postupné likvidaci samostatné ZŠ Lesní v Podhůří, opět  se budeme vracet ke třídám s 30 a více žáky?

To chcete? Jsme pro rozumné úspory, ale ne na úkor dětí a jejich vzdělávání. České školství musí být pro stát i vládu nadále prioritou. Jeho úroveň a kvalita ovlivní život a následné pracovní uplatnění budoucích generací. To je také důvod, proč chceme stávku podpořit. Jakou formou se rozhodne na naší škole v pondělí 20. 11. O výsledcích vás budeme včas informovat.

 Věříme, že nás a naši – vaši školu v tomto úsilí podpoříte.

Výdaje na vzdělání jsou tou nejlepší investicí do budoucna!

 

 

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150