K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Souhlasím

logo

deti-new-150

Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
E-mail: info@zshorskavrchlabi.cz Tel.: 499 422 001, 732 874 045

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ

07.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256, pracoviště MŠ Horská 214 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 22.6.2022 12:30-15:30

                                                            23.6. 2022 8:30 – 11:00

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Horská 214

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na webových stránkách ZŠ Horská ,Vrchlabí nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії web stránky ZŠ Horská, Vrchlabí , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

 2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku a jsou z obce, která má uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání v MŠ s městem Vrchlabí (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

 3. Děti s trvalým pobytem ve městě Vrchlabí dle věku od nejstaršího po nejmladší

 4. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2022/23 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší).

 5. Ostatní děti podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem 47) nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních

Критерії прийняття дитини до дошкільного навчального закладу

 1. Дитина, якій перед початком навчального року 2022/2023 виповнилося повних 3 роки та яка має відповідний закріплений дошкільний навчальний заклад за територіальним принципом. Запис проводиться від найстарших віком до найменших.

 2. Дитина, якій перед початком шкільного року 2022/2023 виповнилося повних 3 роки і яка мешкає в селищі, яке має підписану угоду на дошкільне навчання в садочках міста Врхлабі. Запис проводиться від найстарших віком до найменших.

 3. Дитина з місцем реєстрації та проживання в місті Врхлабі. Запис проводиться від найстарших віком до найменших.

 4. Дитина чиї старші брати та сестри вже навчаються в дошкільному навчальному закладі, а в 2022/2023 роках продовжать навчання. Запис проводиться від найстарших віком до найменших.

 5. Інші діти записуються від найстарших віком до найменших.

Місто (селище) повинно забезпечити необхідні умови для виконання процесу обов‘язкового навчання для:

- дітей з постійним місцем помешкання (рєстрації) на даній території,

- іноземців, що мешкають на даній території,

- дітей, що мешкають на даній території, які відповідно до рішення суду про забезпечення права на освіту та навчання у співзвуччі з cпеціальними правилами 47) не навчаються в спеціальних освітніх закладах, для цього призначених (дитячі будинки та дитячі будинки з навчальними закладами)


Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
© Všechna práva vyhrazena. · www.zshorskavrchlabi.cz · ŠVP · Ochrana osobních údajů - GDPR · Vytvořila firma IT Partner

patickaGreen

deti-new-150

deti-new-150